Friday, 27 January 2012

VERMIS (vir Amicitia)


"die lewe gaan aan, sy's sekerlik dood,
rou nou klaar dat jy vrede kan hê"
maar hoe rou mens oor 'n niks:
'n brokkie nuus wat sê sy's vir altyd weg
geen lyk, geen wond, geen plek waar mens kan sê:
hier is sy dood, hier is die laaste asem uit.
nee, daar is nie vir my rou nie,
net berou, wat stil en wit en genadeloos
my van verstaan en vrede beroof

MISSING (for Amicitia)
"life goes on, she's surely dead.
finish mourning so you can have peace"
but how do you mourn a nothing:
a snippet of news saying she's gone forever
no corpse, no wound, nowhere one can say:
she died here, here she took her last breath.
no, there is no mourning for me,
only regret, silent and white and ruthless,
stealing peace and understanding

No comments:

Post a Comment