Wednesday, 15 February 2012

Smartemaagd

Ry in die kar oppad huis toe,
neurie saammet die radio,
gelukkig, welgeluksalig,
glimlaggend

So tussen die laatmiddagson,
en die vloeiende verkeer,
verander die liedjie en skielik,
skielik, onverwags,
ongevraagd

Snak my vingers trillend van herinnering,
uit 'n handjievol musieknote
spat al die onthou en die seer,
uitmergelend

Ek arriveer by die huis,
my wange nat met die geheue,
my siel nerf-af, want elke val,
is soos die eerste val,
smarte-maagdVIRGIN OF SORROWS


Driving on the way home,
humming along to the radio,
happy, blessed,
smiling

And then in the afternoon sun,
traffic flowing alongside,
the song changes and suddenly,
suddenly, unexpected,
unasked

My fingers gasp tremblingly in remembrance.
Out of a single phrase of music
flow in a torrent: pain and memory,
tormented

I arrive at home,
my cheeks wet with memory,
my soul raw, because every fall,
is like the first,
virgin of sorrows.

No comments:

Post a Comment