Monday, 20 February 2012

Weggeruk

het jy geweet dat ek saammet jou in woede weg is:
daai deel van my-in-jou, die "ek" wat jy gemaak het?
weggeruk leef daardie "ek" nogsteeds in jou siel, en ek wonder
of jy ooit met my-in-jou praat, of net skel, of net
stil en stowwerig in die hoek bêre, doodsafwagtend


ABDUCTED

did you know that I left with you in your wrath:
that part of me-in-you, the "I" that you brought about?
abducted that "I" lives still in your soul, and I wonder
if you ever speak to me-in-you, or merely yell, or just
put me in the corner, silent and dusty and death-awaiting

No comments:

Post a Comment